Privacybeleid

Hoewel er grote zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website

Hoewel er grote zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website, aanvaardt Studio D B.V. geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van enige onvolledigheid of onnauwkeurigheden als gevolg daarvan, noch voor de gevolgen van het niet tijdig ontvangen of verwerken van verzonden e-mails of andere elektronische berichten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, behoren de rechten toe aan Studio D B.V., inclusief auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Gebruikers mogen kopieën maken voor persoonlijk gebruik. Ander gebruik, zoals voor commerciële doeleinden, is verboden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met Studio D B.V..

Hoe wij met jouw gegevens omgaan

Jouw privacy is belangrijk, ook voor Studio D. We gebruiken jouw persoonsgegevens daarom uitsluitend om producten en diensten aan je te leveren en om je te informeren over de producten en diensten, voor zover je hiertoe toestemming hebt verleend.

In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer je van onze producten en diensten gebruikmaakt, waarom we deze gegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken. Studio D, gevestigd aan de Jansbuitensingel 30, 6811AE Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor vragen over de privacyverklaring kun je contact opnemen met ons via privacy@studiod.nu.

Deze gegevens gebruiken wij

Studio D verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij gebruiken:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@studiod.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom wij jouw gegevens gebruiken

We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. We gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de overeenkomsten.
  We verwerken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten van jouw keuze te leveren. Zo gebruiken wij deze informatie om een factuur op te maken en deze naar jou te sturen zodra de producten en/of diensten zijn geleverd, conform de overeenkomst.
 • Klantcontact en communicatie.
  We gebruiken jouw gegevens om in verband met onze dienstverlening met je te communiceren via e-mail, sms-berichten of andere elektronische media. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld uitnodigen om deel te nemen aan klanttevredenheidsonderzoeken.
 • Marketing.
  We willen je graag via e-mail op de hoogte houden van onze producten en diensten. Je hebt het recht om je te allen tijde af te melden voor deze informatievoorziening. Afhankelijk van jouw voorkeuren kun je je uitschrijven, je instellingen direct online wijzigen, of contact opnemen om dit voor jou te doen.
 • Wettelijke verplichtingen.
  We kunnen jouw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten.
 • Verbetering en personalisering van onze producten en diensten.
  We gebruiken jouw persoonsgegevens om onze producten en diensten te verbeteren. Inzicht in klikgedrag en zoekresultaten op onze website kunnen ons bijvoorbeeld helpen om nieuwe productfuncties te prioriteren of deze te identificeren.