Expertise

Ontwerp

Oplossingen voor
complexe opgaven

Ons team van ervaren ontwerpers geeft vorm aan mooie, functionele en spannende plekken die toekomstbestendig zijn.

Als specialisten in stedenbouw en landschapsarchitectuur maken we gebruik van geavanceerde technologie om plekken te creëren die betekenisvol en aantrekkelijk zijn.

Bij Studio D waarderen we frisse ideeën, creativiteit en verbeeldingskracht. We geloven dat door ontwerp vanuit ooghoogte te benaderen, we innovatieve oplossingen kunnen bieden voor elk project. Perspectief is het leidende principe in onze projecten en we zijn ervan overtuigd dat elk ontwerp moet bijdragen aan een betere toekomst. We hechten veel waarde aan het begrijpen en aanpakken van de behoeften van onze opdrachtgevers en stakeholders en we gaan actief in gesprek met alle betrokken partijen om een samenwerkingsgericht ontwerpproces te waarborgen. We hanteren strenge normen en beschouwen ons werk pas als voltooid wanneer het voldoet aan onze kwaliteitscriteria. Puttend uit onze ruime ervaring in grootschalige stedelijke masterplanning, inrichting openbare ruimte, herstructurering, landschapsplannen en stedenbouwkundige plannen, streven we ernaar om gezonde en toekomstbestendige omgevingen te creëren die het welzijn van mensen verbeteren.

Door technologie en innovatie nieuwe dimensies geven aan ruimtelijk ontwerpen

01

Ruimtelijk ontwerp vanaf ooghoogte

In ons ontwerpproces hechten we veel waarde aan het ooghoogte perspectief. De daadwerkelijke beleving van nieuwe plannen zorgt voor beter inzicht in het beoogde resultaat. Ook het proces met veel verschillende stakeholders kan hierdoor veel transparanter, wat resulteert in meer draagvlak en betere besluitvorming.
02

Ontwerpen
met AI

Met de kracht van AI kunnen wij de effectiviteit van ons ontwerpproces naar nieuwe hoogten tillen. Door de synergie van onze creativiteit en AI gestuurde inzichten creëren we nieuwe mogelijkheden voor het genereren van ideeën en varianten. Hiermee vergroten we de creativiteit en zorgvuldigheid van ons ontwerpproces.
03

Parametrisch
ontwerp

Wij gebruiken algoritmes en parametrische modelleringstechnieken om flexibele en aanpasbare ontwerpen te creëren. Door een reeks parameters en regels te definiëren, kunnen onze ontwerpers talloze varianten verkennen. Hierdoor zijn dynamische aanpassingen mogelijk op basis van specifieke projecteisen en beperkingen.

Visualisatie

Visionair perspectief

Door de kracht van visualisatie, animatie en cartografie, stimuleren we begrip, betrokkenheid en draagvlak bij complexe ruimtelijke projecten.

Visualisatie
Visualisatie

Interactief

Ideeën werkelijkheid maken

Onze interactieve virtuele omgeving biedt onze opdrachtgevers en andere betrokken stakeholders een meeslepende ervaring van de toekomst en de mogelijkheid deze direct aan te passen.

Interactie
Interactie