Overzicht

Op de plek waar geschiedenis
en industrie elkaar ontmoeten

Project

Witsenterrein

Opdrachtgever
BPD studio
Sector
Transformatie

BPD Studio heeft ons gevraagd samen te werken aan een toekomstvisie voor het Witsenterrein in Alkmaar. In samenwerking met BPD hebben we onderzocht of het terrein kan transformeren naar gemengd woon-werkgebied, in lijn met de visie voor Oudorp. In deze visie maakt het Witsenterrein deel uit van een grotere ontwikkeling langs het Alkmaar Kanaal. Het Witsenterrein beslaat een oppervlakte van 4.1 hectare en biedt ruimte aan 600 huishoudens en 5,900 vierkante meter werkruimte.

Onderdelen
  • Architectuur
  • Ruimtelijk concept
  • Ruimtelijk ontwerp
  • Buitenruimte
  • 3D visualisatie
Samen met
  • BPD studio

Van verlaten industriegebied tot bloeiende stedelijke oase, kom en verken het weelderige en levendige plein van het Witsenterrein!

Het startpunt voor deze opgave was een onderzoek naar het gewenste programma en de bijbehorende gebouwvolumes. Op basis van deze volumes zijn principes opgesteld voor de gebouwen en de openbare ruimte. De centrale publieke ruimte draagt bij aan de kwaliteit van de stad Alkmaar en wordt niet alleen gezien als een buurtplein. De nieuwe ontwikkeling vormt het begin van een nieuw gewenste woon-werkklimaat.

01

Connectie

De langzaamverkeersverbindingen lopen door langs de waterkant. Deze route sluit aan op het plein, dat vervolgens aansluit op het aangrenzende woongebied ten noorden van deze ontwikkeling.

02

Het contact met het water

Het landschap dat langs de waterkant loopt, wordt onderbroken bij het plein door een stedelijk trappensysteem dat contact met het water mogelijk maakt.

03

Herontwerpen van de openbare ruimte

De centrale openbare ruimte is omgeven door water, bestaande pakhuizen en nieuwe gebouwen. Het programma binnen deze gebouwen zorgt voor activiteit en dynamiek in de openbare ruimte.

"Het samenstellen van een ervaring waarbij architectuur en openbare ruimte harmonieus samensmelten."

In het ontwerp hebben we rekening gehouden met de continuïteit van ruimtelijke structuren, zoals de groene oever, evenals de belangrijke voetgangers- en fietsroutes. De inrichting van de openbare ruimte speelt hier op in. Door de begane grond van de gebouwen te activeren met een divers programma, ontstaat er interactie tussen de gebouwen en de buitenruimte.

Het voorgestelde hoofdgebouw heeft een trapsgewijze vorm, die afneemt richting het stedelijke gebied ten noorden. De toegepaste rasterstructuur zorgt voor articulatie en variatie in de facade van het gebouw. De begane grond ligt iets verder terug wat ervoor zorgt dat de appartementen zich onderscheiden van de begane grond van het gebouw. Langs het water zijn er voldoende mogelijkheden om een boot aan te leggen en de openbare ruimte biedt aantrekkelijke plekken waar mensen kunnen verblijven.

Meeslepende 360 ervaring