Overzicht

De nieuwe creatieve
hotspot aan de Waal

Project

NYMA

Opdrachtgever
Gemeente Nijmegen
Sector
Transformatie

Het NYMA terrein wordt een dynamisch stukje Nijmegen dat zich kenmerkt door reuring en activiteit. Door de locatie aan de Waal heeft het gebied een rijke en gelaagde geschiedenis. We hebben gewerkt aan de ontwikkelstrategie en het ontwikkelplan voor het terrein en route uitgestippeld om NYMA te transformeren naar een aantrekkelijke plek voor bezoekers en ondernemers.

Onderdelen
  • Ontwikkelplan
  • Ontwikkelstrategie
  • Placemaking
  • 3D visualisatie
Samen met
  • Gemeente Nijmegen
  • Buro Blonk

Van een geïndustrialiseerde wereld naar een levendige ruimte voor de creatieve denkers.

Het streven was een natuurlijke ontwikkeling van het terrein door ruimte te laten voor het onbekende, het experiment en het tijdelijke, maar ook ruimte te bieden voor permanentere ontwikkelingen. Hierdoor is een zekere mate van flexibiliteit ingebouwd en kan het terrein zich in de toekomst blijven ontwikkelen.

"Hun indrukwekkende visualisaties geven vorm aan concepten, onderbouwd door een heldere stedenbouwkundige visie. Ik raad Studio D ten zeerste aan vanwege hun professionaliteit en creativiteit om ruimtes te veranderen met innovatieve strategieën".
Maarten de Wolff
Gebiedsontwikkelaar bij De Wolff Groep

Bij de ontwikkeling van het NYMA terrein is rekening gehouden met een voortdurende verschuiving tussen het huidige, tijdelijke en toekomstige gebruik van het unieke erfgoed. Er is ingezet op een duurzame ontwikkeling, waarbij we een voorheen beperkt toegankelijk gebied transformeren tot een inclusieve omgeving met veel ruimte voor experimenten en creativiteit.

Dit alles wordt mogelijk gemaakt door een sterke nadruk op lokale samenwerking. Het NYMA-project is het resultaat van een unieke synergie tussen de gemeente, twee ontwikkelaars en talloze lokale ondernemers. Samen wordt gestreefd naar wat het beste is voor de stad.

Door alle lagen van het ontwerpproces wordt gezocht naar samenwerking met stakeholders en het delen van kennis, op kleine en grote schaal. De fabriek vormt een flexibele en groeiende infrastructuur om deze ontwikkeling te faciliteren.