Overzicht

Een optimum vinden tussen
natuur, recreatie en waterveiligheid

Project

Meanderende Maas

Opdrachtgever
Waterschap Aa de Maas
Sector
Water & ontwikkeling

Projectorganisatie Meanderende Maas gaat de dijk tussen Ravenstein en Lith verbeteren, de Maas meer ruimte geven en de kansen benutten om het gebied kwalitatief te ontwikkelen. Het aanpassen van de dijk en het aangrenzende uiterwaardenlandschap ligt gevoelig. Stakeholders zijn kritisch op de impact die de aanpassingen hebben op hun eigendom en de gevolgen voor natuur en landschap. Wij werden gevraagd om aan de hand van goede visuals draagvlak en toegankelijke besluitvorming te realiseren.

Onderdelen
  • 3D visualisatie
  • 3D animaties
  • Interactieve applicaties
  • Realtime ervaring
Samen met
  • Waterschap Aa en Maas
  • Witteveen & Bos
  • Boskalis

Bij iedere bocht omarmen we de rivier en benutten we haar kracht.

Door het gebruik van visualisaties en 3D animaties wordt de natuurlijke dynamiek van het landschap inzichtelijk gemaakt. Voor ons is het visualiseren van een ruimtelijk plan meer dan alleen een functionele representatie van het idee; het gaat ons het gevoel van de plek en het creëren van een ‘sense of place’.

Het was onze uitdaging om dit op de juiste manier vertalen en inzichtelijk te maken op verschillende schaalniveaus, om draagvlak te creëren en ruimte voor interpretatie.

Met onze expertise in landschapsarchitectuur, maken we sterke en bruikbare verbeeldingen om belanghebbenden te informeren en te inspireren.

01

NAP + 500

Zicht op de Diedensche Uiterdijk met een waterniveau van +5.00 NAP.

02

NAP + 5.50

Zicht op de Diedensche Uiterdijk met een waterniveau van +5.50 NAP.

03

NAP + 6.30

Zicht op de Diedensche Uiterdijk met een waterniveau van +6.30 NAP.

Als deel van de Erfgoed Deal hebben we gewerkt aan visuals die op een aantal plekken langs het tracé van Meanderende Maas laten zien hoe de ontwikkeling van erfgoed en ruimte voor de rivier elkaar kunnen versterken.

Gedurende de constructie van de nieuwe dijk wordt transport van grond tot een minimum beperkt. Lokaal wordt deze grond gebruikt om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren en verdwenen erfgoed weer zichtbaar te maken. Dit draagt bij aan de verlaging van de CO2 uitstoot.

"Met de visualisatie en de interactieve kaart konden we de belanghebbenden een blik in de toekomst geven, wat resulteerde in een breed gedragen ontwerp."
Angela van den Elshout
Senior communicatiemanager

Voor dit project hebben we een online communicatietool ingezet. Door interactieve kaarten te gebruiken, werden 3D visualisaties, 3D animaties, 360-graden panorama's, dwarsdoorsneden en toelichtende teksten op een samenhangende manier gepresenteerd.

Voor de nieuwe kade in Ravenstein werd het ontwerp aan bewoners gepresenteerd aan de hand van een interactief 3D model. Hierdoor kregen nabijgelegen bewoners al in een vroeg stadium een glimp te zien van het beoogde eindresultaat en was het mogelijk om deze realtime te beleven.

Meeslepende 360 ervaring