Overzicht

Waar industrieel erfgoed en
eigentijds wonen samenkomen

Project

Cobercokwartier

Opdrachtgever
BPD ontwikkeling
Sector
Transformatie

Nabij het centrum van Arnhem wordt een nieuwe wijk ontwikkeld: het Nieuwe Kadekwartier. Het Cobercokwartier heeft hierin, als 1 van de 3 deelgebieden, een belangrijke rol als schakel naar de stad. BPD benaderde ons om het proces met stakeholders te versterken met onze ontwerpaanpak op ooghoogte en krachtige visuals om zo goed te kunnen communiceren over de verschillende ruimtelijke ideeën.

Onderdelen
  • Ontwerp
  • Placemaking
  • Interactief 3D model
  • 3D visualisatie
  • 3D animatie
Samen met
  • BPD ontwikkeling
  • Zecc Architecten
  • Orange Architects
  • Studio Spacious

Ontdek een bruisend stadsdeel
vol bezigheden en stadsleven

We hebben gewerkt aan een Placemaking concept, een visuele vertaling van het stedenbouwkundig plan en maakten gebruik van 3D visualisaties om samen met meerdere architectuurbureaus de materialisering van het plan goed af te stemmen. Dit resulteerde in een integraal en interactief 3D model waarin alle ontwerpkeuzes samen kwamen.

“Het interactieve 3D model van Studio D gaf ons als gebiedsontwikkelaar meer inzicht bij maken van keuzes en zorgde voor een beter communicatie richting overheid, adviseurs, omwonenden, ondernemers en toekomstige bewoners.”
Jan Kruidenier
Gebiedsontwikkelaar BPD

De nieuwe wijk is verbonden met zijn omgeving door de toepassing van verschillende gebouwtypologien, varierend van eengezingswoningen tot appartementengebouwen.

Gedurende het ontwerpproces is zorgvuldig nagedacht over de afmetingen van de bouwblokken, de hoogte en stijl van architectuur. De naar binnen gerichte publieke ruimtes verlenen het project een een unieke atmosfeer waardoor elk kwartier een eigen identiteit heeft.

01

Oriëntatie aan de Rijn

Het Cobercokwartier grenst direct aan de Rijnkade. De Melkfabriek is via het Rijnplein onderdeel van een sequentie met creatieve hotspots langs de kade.

02

Groen & afwatering

De Groene singel om het centrum en de Westervoortsedijk vormen een groene rand aan de west- en noordzijde van het Cobercokwartier. Hemelwater wordt via een intern systeem opgevangen en afgevoerd.

03

Hoogtelandschap

Het hoogtelandschap rondom de Melkfabriek is zorgvuldig vormgegeven. Hoogteaccenten verhouden zicht tot de directe omgeving en de stad als geheel. De schoorsteen van de Melkfabriek is het oriëntatiepunt voor routes en zichtlijnen.

04

Diversiteit & fasering

Het Cobercokwartier wordt in meerdere fases ontwikkelt. De Melkfabriek vormt het kloppende hart van de ontwikkeling. Samen met het Van Ginkelgebouw is hier ruimte voor creatieve bedrijvigheid en horeca.

In de woonstraten is ruimte voor spelende kinderen. Langs de gevels is een Delftse stoep waar bewoners planten en een bankje kunnen plaatsen. Dit versterkt de sociale interactie in de wijk.

De bouwblokken aan de zijde van de Westervoortsedijk hebben een afwisselend ritme. Hierdoor is er een sterke verticale geleding in de gevel aanwezig en blijft de Melkfabriek goed herkenbaar. In de plint is ruimte voor verschillende voorzieningen.

Het binnen het Cobercokwartier centraal gelegen Rijnplein fungeert als ontmoetingsruimte voor bewoners en bezoekers. Het plein fungeert daarnaast als schakel tussen de Melkfabriek en de Rijnkade.

Ontdek een allesomvattende beleving die de zintuigen zal prikkelen.

Aan de randen van het project wordt weer de verbinding gezocht met de omgeving. De robuste bouwblokken aan de noord, west en zuidzijde contrasteren met het kleinschaligere stedelijke weefsel aan de binnenzijde van het Nieuwe Kadekwartier. De Badhuisstraat derentegen combineert beide eigenschappen. Door het toepassen van hoogteaccenten op de hoeken van de Westervoorstsedijk en de Oostrstraat, reageert het plan op gebouwen langs het kanaal en de toren van Rijkswaterstaat. De hoogteaccenten verbeteren ook de herkenbaarheid van het Cobercokwartier vanuit de stad.

Meeslepende 360 ervaring