Overzicht

Het nieuwe gezicht van de Afsluitdijk

Project

Afsluitdijk – Kornwerderzand

Opdrachtgever
Provincie Fryslân
Sector
Infrastructuur

Kornwerderzand, een veelzijdige ontmoetingsplek waar verleden, heden en toekomst samenkomen, vormt een cruciaal knooppunt voor auto's, bewoners, scheepvaart, recreanten, flora en fauna. Met lopende en geplande werkzaamheden aan de Afsluitdijk is er momentum ontstaan om diverse ontwikkelingen op en rond Kornwerderzand te verbinden. Het integrale gebiedsplan waar wij samen met partners aan hebben gewerkt stuurt aan op Kornwerderzand als bestemming.

Onderdelen
  • Ruimtelijk concept
  • Ruimtelijk strategie
  • Proces begeleiding
  • Visualisaties
  • Rapportage
Samen met
  • Provincie Fryslân
  • Procap
  • Studio Louter
  • Zambeli Landschapsarchitectuur

Kornwerderzand krijgt een kloppend hart het Afsluitdijk Wadden Center. Een centraal punt van waaruit je de rest van het gebied en alles wat het te bieden heeft gaat ontdekken. Het AWC heeft de faciliteiten, de ruimte en de potentie om het startpunt te zijn. De eerste etage van het AWC zal ingericht moeten worden als informatiecentrum. De overdrachtsmiddelen moeten bezoekers verleiden om Kornwerderzand te ontdekken.

"Een iconisch onderdeel van het bouwwerk de Afsluitdijk wordt in de toekomst een volwaardige bestemming.”

In de toekomst zal het gerealiseerde plan Kornwerderzand een unieke identiteit en karakter geven, als een onmisbaar onderdeel van de Afsluitdijk. De ruimtelijke inrichting, met een focus op groen en water, verbindt indrukwekkende infrastructuur met de bijzondere natuur van IJsselmeer en Waddenzee. Een doordacht en flexibel programma zorgt voor voortdurende verrassing en interesse, terwijl een sterke onderliggende organisatie garant staat voor continuïteit en een boeiend aanbod aan activiteiten.

01

Centrale toegangspoort

Het AWC fungeert als de centrale toegangspoort tot Kornwerderzand en is goed bereikbaar vanaf de snelweg en het water. Bovendien is het entreeplein bij het AWC aangesloten op een netwerk van wandel- en fietsroutes.

02

Het Dorp

Een aangename duurzame woonplek met beschermd dorpsgezicht waar men kan wonen omringd door groen, in het hart van een dynamisch Kornwerderzand.

03

Kamperen onder de sterren

Gelegen aan de Waddenzee, waar het donker genoeg is om veel sterren te zien, is de locatie ook ideaal voor andersoortige overnachtingen. Door bijvoorbeeld tijdelijke kampeerplekken (glamping) aan de camperplaats toe te voegen, kan een andere doelgroep aangetrokken worden.

04

De Vismigratierivier

De Afsluitdijk krijgt er een nieuw icoon bij: de Vismigratierivier. Vanaf 2025 stroomt er water dwars door de Afsluitdijk heen en ontstaat een getijderivier, die door vissen gebruikt kan worden om tussen zout en zoet water heen en weer te zwemmen.

05

De Kazematten

Het Kazemattenmuseum neemt met haar terrein en bezoekerscentrum in het gebied een centrale positie in. Dit wordt versterkt door de kazematten en bunkers aan de Waddenkant, en op beide zijdes van de tweede linie, ook voor publiek bereikbaar en beleefbaar zijn.

"Het gebiedsplan voor Kornwerderzand richt zich op het verbeteren van het beleving en de ruimtelijke en functionele organisatie."