Privacybeleid

Hoewel er grote zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website

Hoewel er grote zorg wordt besteed aan de inhoud van deze website, aanvaardt Studio D Stedenbouw & Landschap geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van enige onvolledigheid of onnauwkeurigheden als gevolg daarvan, noch voor de gevolgen van het niet tijdig ontvangen of verwerken van verzonden e-mails of andere elektronische berichten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, behoren de rechten toe aan Studio D Studio D Stedenbouw & Landschap, inclusief auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Gebruikers mogen kopieën maken voor persoonlijk gebruik. Ander gebruik, zoals voor commerciële doeleinden, is verboden tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen met Studio D Studio D Stedenbouw & Landschap.

Cookie beleid

Although great care is taken in the content of this website, Studio D Urban Design and Landscape Design accepts no liability for the consequences of any incompleteness or inaccuracies as a result thereof, nor for the consequences of not receiving or processing sent emails or other electronic messages in a timely manner. Unless explicitly stated otherwise, the rights belong to Studio D Urban Design and Landscape Design, including copyrights and intellectual property rights. Users are allowed to make copies for personal use. Other use, such as for commercial purposes, is prohibited unless expressly agreed upon in writing by Studio D Urban Design and Landscape Design.

Persoonlijke informatie

Although great care is taken in the content of this website, Studio D Urban Design and Landscape Design accepts no liability for the consequences of any incompleteness or inaccuracies as a result thereof, nor for the consequences of not receiving or processing sent emails or other electronic messages in a timely manner. Unless explicitly stated otherwise, the rights belong to Studio D Urban Design and Landscape Design, including copyrights and intellectual property rights. Users are allowed to make copies for personal use. Other use, such as for commercial purposes, is prohibited unless expressly agreed upon in writing by Studio D Urban Design and Landscape Design.

E-mail disclaimer

  • Although great care is taken in the content of this website, Studio D Urban Design and Landscape Design accepts no liability for the consequences of any incompleteness or inaccuracies as a result thereof,
  • Users are allowed to make copies for personal use. Other use, such as for commercial purposes, is prohibited unless expressly agreed upon in writing by Studio D Urban Design and Landscape Design.
  • Although great care is taken in the content of this website, Studio D Urban Design and Landscape Design accepts no liability for the consequences of any incompleteness or inaccuracies as a result thereof,
  • Users are allowed to make copies for personal use. Other use, such as for commercial purposes, is prohibited unless expressly agreed upon in writing by Studio D Urban Design and Landscape Design.